Kadra Pedagogiczna

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

 z Oddziałem Przedszkolnym

 w Domecku

 rok szkolny 2017/2018


Dyrektor Szkoły mgr Henryk Hajzyk 

 

Oddział przedszkolny

1. Małgorzata Trabuć 

2. Katarzyna WojtuśSzkoła  

1. Teresa Balicka – Woźny – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, (wychowawca klasy I) 

2. Beata Kmieć – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, chemia, biologia (wychowawca klasy II)

3. Iwona Hahnewald  – edukacja wczesnoszkolna, (wychowawca klasy III)

4. Wioletta Hoffman - Klama – język niemiecki (wychowawca klasy IV) 

5. Magdalena Koszyk – język angielski, logopedia, (wychowawca klasy V)  

6. Marta Szczubiał - Ryczek -  język polski, (wychowawca klasy VI)

7. Andrzej Kłoś – historia, geografia (wychowawca klasy VII)

8. Manuela Zyla  – plastyka, technika, wychowanie fizyczne

9. Elżbieta Spychała – matematyka, religia, wychowanie do życia w rodzinie 

10. Anna Dudek – przyroda, język niemiecki

11. Henryk Hajzyk – muzyka

12. Tomasz Łabys  –  religia

13. Grażyna Kruszewska  –  fizyka

14. Agnieszka Rak  – pedagog szkolny, opiekun świetlicy