img_20210129_173445_1__kopia.jpg
img_20210129_173445_1__kopia.jpg
img_20191021_220501.jpg
img_20191021_220501.jpg
img_20191021_220228.jpg
img_20191021_220228.jpg
IMG_5438.jpg
IMG_5438.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_220132.jpg
img_20191021_220132.jpg
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_221015.jpg
img_20191021_221015.jpg
PlayPause
previous arrow
next arrow

Godziny pracy świetlicy:

 

Świetlica jest czynna w godzinach:

7:00 - 7:45

12:30 - 16:30

 

Nauczycielami - opiekunami uczniów przebywających w świetlicy są:

Sabina Drąg, Adrianna Konieczko, Adam Huras

 

Z życia świetlicy ...

 

Czas w naszej świetlicy szkolnej mija nieubłaganie szybko. Często łączymy edukację z zabawą, organizując, gry i zabawy dydaktyczne, rozwijające wyobraźnię. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak zajęcia plastyczne, których efekty pracy można dostrzec na tablicy korkowej oraz zajęcia sportowe. Przygotowujemy uczestników świetlicy do samodzielnego podejmowania inicjatyw i kształcenia postawy twórczej. Utrwalamy w dzieciach nawyki racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego, przestrzegania zasad kultury życia codziennego.

 

Świetlica szkolna

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych.  W świetlicy mogą przebywać zapisani do niej uczniowie z klas I –III, których rodzice pracują i oddali karty zgłoszenia zobowiązując się do przestrzegania ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania swoich dzieci. Na świetlicy mogą przebywać również chętni uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne lub odbiór przez rodziców ze szkoły, jeśli ilość wszystkich uczniów nie przekracza 25 na jednego opiekuna. 

Każdy nowy rok szkolny na świetlicy rozpoczyna się ustaleniem planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, tygodniowego planu świetlicy oraz harmonogramu dnia obowiązującego na świetlicy. Na początku roku szkolnego konieczne również jest przypomnienie regulaminu świetlicy oraz zawarcie kontraktu z uczniami zobowiązującymi się do przestrzegania zasad. Od roku 2020 podczas nauki stacjonarnej i funkcjonowania w tym okresie świetlicy wprowadzono wszystkie zasady dotyczące zachowania środków ostrożności i bezpieczeństwa przed zachorowaniem na Covid 19 – płyn dezynfekujący, maseczki, odbieranie dzieci przez rodziców ze świetlicy z zewnętrznego korytarza.

Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Podczas funkcjonowania świetlicy dla uczniów organizowane są liczne gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Uczniowie mają również czas na swobodne zabawy zgodne z ich zainteresowaniami. Prace uczniów eksponowane są bieżąco na gazetce ściennej, dekorującej świetlicę oraz na parapetach okiennych, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Podczas zajęć świetlicowych dbamy także o kształtowanie nawyków higienicznych oraz dbania o czystość swojego miejsca pracy u każdego z wychowanków świetlicy. Uczniowie są również systematycznie wspierani w odrabianiu prac domowych, nadrabianiu zaległości oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji.

Nauczyciele pracujący w świetlicy współpracują z wychowawcami klas w zakresie wymiany informacji o uczniach, jak również wspierają rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, emocji oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. 

 

 

Świetlica Szkolna

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

 

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

   - Zajęcia plastyczne, techniczne

   - Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej

   - Zajęcia integrujące grupę

   - Zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

   - Zajęcia komputerowe