img_20210129_173445_1__kopia.jpg
img_20210129_173445_1__kopia.jpg
img_20191021_220501.jpg
img_20191021_220501.jpg
img_20191021_220228.jpg
img_20191021_220228.jpg
IMG_5438.jpg
IMG_5438.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_220132.jpg
img_20191021_220132.jpg
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_221015.jpg
img_20191021_221015.jpg
PlayPause
previous arrow
next arrow

Ważne terminy w roku szkolnym 2022/2023

 

WAŻNE TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2022-2023 - KLIKNIJ TUTAJ 

 

1. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 22.09.2022r.
2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 17.11.2022r.
3. Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas (zapis w e-dzienniku) 22.12.2023r.
4. Ustalenie przez nauczyciela ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania 23.01.2023r.
5. Rada klasyfikacyjna 25.01.2023r.
6.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

podsumowywujące I semestr nauki

26.01.2023r.
7. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 30.03.2023r.
8. Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas (zapis w e-dzienniku) 17.05.2023r.
9.

Poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach przewidywanych na koniec roku (oceny te mogą ulec zmianie - zostać podwyższone lub obniżone)

/zapis w e-dzienniku w rubryce

,,przewidywana ocena roczna"/

17.05.2023r.
10. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII 18.05.2023r.
11.

Ustalenie przez nauczycieli rocznych ocen z zajęć edukacyjnych. (ustalona ocena roczna może być zmieniona jedynie w wyniku sprawdzianu kontrolnego,  o którym mowa w &115 Statutu Szkoły)

/zapis w e-dzienniku w rubryce ,,ocena roczna"/

07.06.2023r.
12. Ustalenie przez wychowawcę rocznej oceny z zachowania i powiadomienie o niej rodziców w e-dzienniku (rubryka ,,ocena roczna") 07.06.2023r.
13. Rada klasyfikacyjna 16.06.2023r.
14. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023r.