img_20210129_173445_1__kopia.jpg
img_20210129_173445_1__kopia.jpg
EGZAMIN_8_2022_b.png
EGZAMIN_8_2022_b.png
img_20191021_220501.jpg
img_20191021_220501.jpg
EGZAMIN_8_2022_b.png
EGZAMIN_8_2022_b.png
img_20191021_220228.jpg
img_20191021_220228.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_215933.jpg
img_20191021_220132.jpg
img_20191021_220132.jpg
EGZAMIN_8_2022_b.png
EGZAMIN_8_2022_b.png
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220615.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_220352.jpg
img_20191021_221015.jpg
img_20191021_221015.jpg
PlayPause
previous arrow
next arrow

Stan Jakości Powietrza w Domecku

Projekty

 


                        

  

 

        

Ważne terminy w roku szkolnym 2021/2022

 

 

L.p.

 

 

Data

1.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII

23.09.2021r.

(czwartek)

2.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

18.11.2021r.

(czwartek)

4.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas.

29.12.2021r.

 

 

Wystawienie przez wychowawcę przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania i poinformowanie o niej rodziców

19.01.2022r.

 

6.

Ustalenie ocen śródrocznych

24.01.2022r.

 

7.

Rada klasyfikacyjna

26.01.2022r.

 

8.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII podsumowujące I semestr nauki

27.01.2022r.

(czwartek)

9.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

24.03.2022r.

(czwartek)

10.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przez wychowawców klas. 

18.05.2022r.

11.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VIII

26.05.2022r.

(czwartek)

13.

Ustalenie przez nauczycieli przewidywanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i powiadomienie o nich rodziców w e–dzienniku

08.06.2022r.

14.

Ustalenie przez wychowawcę przewidywanej rocznej oceny z zachowania i powiadomienie o niej rodziców w e–dzienniku

08.06.2022r.

15.

Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

13.06.2022r.

 

16.

Rada klasyfikacyjna

15.06.2022r.